Vùng lũ Trung Quốc: Nơi bị cô lập, nơi bùn đất ngập phố

Vùng lũ Trung Quốc: Nơi bị cô lập, nơi bùn đất ngập phố

Một số nơi thuộc tỉnh Hồ Nam, Giang Tây (Trung Quốc) đã bắt tay vào công tác dọn dẹp đường phố sau trận mưa lớn lịch sử những ngày vừa qua.
Xem thêm trên: laodong.vn