Vị trí dấu chấm hỏi là số mấy?

Vị trí dấu chấm hỏi là số mấy?

Nhiều người cần chưa đến 30 giây là giải xong, còn bạn?
Xem thêm trên: vnexpress.net