Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/7/2020: USD tại NHTM giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/7/2020: USD tại NHTM giảm

Hôm nay, tỷ giá USD so với VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại giảm, nhưng trên thị trường tự do và tỷ giá trung tâm tăng nhẹ so với hôm qua.
Xem thêm trên: vinanet.vn