Tùng Dương: Nghệ sĩ trích dẫn kiến thức sai là hơi liều!

Tùng Dương: Nghệ sĩ trích dẫn kiến thức sai là hơi liều!

Từng thử sáng tác thơ rồi ngậm ngùi "gác bút" - Thông thường, một người được đánh giá là thẩm mỹ tốt không chỉ thể hiện ở sản phẩm sáng tạo mà đồng bộ ở việc họ ăn, mặc, ở, nghe xem... và đọc gì. Gu đọc của anh thế nào? Tôi lại cho rằng nền tảng về trí thức và sự cập nhật, đổi mới không ngừng sẽ quyết định tất cả yếu tố còn lại để phát triển. Tôi không tự nhận mình có thẩm mỹ tốt mà là người có quan điểm riêng, chính kiến rõ ràng. Mọi sự mày mò, gạn lọc hay vốn kiến thức cao siêu tới đâu đều phải dựa trên nền tảng. Nền tảng ở đây có thể là cách bạn dành thời gian đọc sách, trang bị sự hiểu biết, bồi đắp kiến thức của chính mình bằng những ngôn ngữ văn học. Khi có được kiến thức sách vở vững chắc, ta song song tới với việc học bằng mắt và thực tế. Chẳng vậy mà ngày nay người ta hay có câu "Back to basic" (quay về giá trị cơ bản - PV) để thấy tầm quan trọng của “nền tảng căn bản" thế nào trong việc phát triển, sáng tạo mọi yếu tố của đời sống, sự nghiệp của chính bạn và hoàn thiện cái "vóc" của một cá tính không trộn lẫn của một con người. So với rất nhiều người bạn của mình, tôi tự nhận thấy mình không phải là người đọc ...
Xem thêm trên: vietnamnet.vn