Tư thế ngủ độc đáo của em bé

Tư thế ngủ độc đáo của em bé

Muốn ngủ ở võng, nhưng mà lại sợ ngã thì chỉ có cách này mới yên tâm thôi.
Xem thêm trên: vnexpress.net