Trên 4.000 nội dung phản ánh về quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn

Trên 4.000 nội dung phản ánh về quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, rà soát văn bản cần bám sát các tiêu chí xác định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn để có điều chỉnh đồng bộ, thống nhất. Tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật vừa diễn ra, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, đến nay đã tiếp nhận hàng trăm văn bản của các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn quốc gửi đến với trên 4.000 nội dung kiến nghị, phản ánh. “Qua đó cho thấy, các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, tổ chức đã đặt nhiều hy vọng vào hoạt động rà soát, phát hiện các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở sự phát triển để có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh”- ông Ba nói. Hiện nay, kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật chia theo các nhóm đang được Bộ Tư pháp tổng hợp để báo cáo Chính phủ. Tại mỗi phần sẽ tập trung nêu và phân tích, đánh giá về: phạm vi rà soát và tổng số văn bản được rà soát; đánh giá khái quát về lĩnh vực pháp luật thuộc chuyên đề và những hạn chế, bất cập; kiến ...
Xem thêm trên: dantri.com.vn