Tòa chặn xuất bản sách của cháu gái Trump

Tòa chặn xuất bản sách của cháu gái Trump

Thẩm phán Hal B. Greenwald của Tòa án Tối cao bang New York hôm 30/6 ra phán quyết chặn xuất bản cuốn hồi ký "Quá nhiều và Không bao giờ đủ: Gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào" của Mary Trump, cháu gọi Tổng thống Mỹ là chú ruột. Cuốn hồi ký dự kiến được phát hành ngày 28/7, theo nhà xuất bản Simon & Schuster. Phán quyết này là chiến thắng pháp lý đầu tiên cho Robert S. Trump, em trai của Tổng thống. Robert Trump đã yêu cầu tòa chặn phát hành cuốn sách của Mary Trump vì vi phạm thỏa thuận bảo mật liên quan đến việc chuyển giao gia sản của ông Fred Trump, cha của Tổng thống Mỹ. "Robert Trump rất hài lòng với lệnh cấm của Tòa án tối cao New York đối với Mary Trump và Simon & Schuster", Charles Harder, luật sư của Robert Trump, cho biết trong một tuyên bố, đồng thời gọi hành động của Mary Trump và Simon & Schuster là "đáng trách". Harder tuyên bố rằng ông mong sẽ có phán quyết quyết liệt hơn trong vụ kiện này. "Thiếu hành động khắc phục để chấm dứt ngay lập tức hành vi nghiêm trọng của họ, chúng tôi sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng", Harder nói. Ted Boutrous, luật sư đại diện cho Mary Trump, cho biết phán quyết này "vi phạm hoàn toàn Tu chính án thứ nhất". "Chúng tôi sẽ lập ...
Xem thêm trên: vnexpress.net