Thị trường chứng khoán: Quyết đặt niềm tin vào tham vọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư mất tiền

Thị trường chứng khoán: Quyết đặt niềm tin vào tham vọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư mất tiền

Thị trường chứng khoán: Quyết đặt niềm tin vào tham vọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư mất tiền Nếu chỉ dựa vào kế hoạch kinh doanh để giao dịch cổ phiếu mà không sâu sát với doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể mất tiền oan. Kế hoạch kinh doanh năm nay của các doanh nghiệp được dự báo sẽ phân hóa, tùy thuộc vào triển vọng của từng doanh nghiệp: hồi phục hay tiếp tục khó khăn sau đại dịch Covid-19. Nhưng nếu chỉ dựa vào kế hoạch kinh doanh để giao dịch cổ phiếu mà không sâu sát với doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể mất tiền oan, như đã từng xảy ra tại không ít doanh nghiệp trong năm ngoái. Các nhà đầu tư rất quan tâm tới cuộc họp đại hội đồng cổ đông, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như dựa trên kế hoạch kinh doanh để đánh giá cổ phiếu. Trong đó, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch cổ phiếu. Thực tế năm 2019 cho thấy, nhiều doanh nghiệp có kết quả thực hiện khác xa kế hoạch. Đáng chú ý, trong năm qua, không ít doanh nghiệp khiến nhà đầu tư thua lỗ khi đầu năm đặt kế hoạch kinh doanh khả quan, đến cuối năm điều chỉnh giảm sâu, sau đó bất ngờ báo cáo thực hiện vượt kế hoạch ở mức ...
Xem thêm trên: baodautu.vn