Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Chung: “Xử lý” học trò quậy online mùa dịch, có cần mời công an vào cuộc?

Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Chung: “Xử lý” học trò quậy online mùa dịch, có cần mời công an vào cuộc?Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Chung: “Xử lý” học trò quậy online mùa dịch, có cần mời công an vào cuộc?

Việc học trò "quậy online" trong mùa dịch có nhất thiết phải cần đến công an? Cha mẹ và thầy cô giáo nên xử lý việc này ra sao?
Xem thêm trên: kenh14.vn