Sẽ có làn sóng “di cư” ra các đảo du lịch mới?

Sẽ có làn sóng “di cư” ra các đảo du lịch mới?Sẽ có làn sóng “di cư” ra các đảo du lịch mới?

Trong lúc cuộc sống ở đô thị đang đối mặt với nhiều nguy cơ thì nhiều người đã mơ đến cuộc sống bình yên trên các hòn đảo du lịch giữa đại dương.
Xem thêm trên: m.vov.vn