SARS-CoV-2 xâm lấn tế bào con người được chụp bằng kính hiển vi

SARS-CoV-2 xâm lấn tế bào con người được chụp bằng kính hiển viSARS-CoV-2 xâm lấn tế bào con người được chụp bằng kính hiển vi

Hình ảnh quá trình SARS-CoV-2 phá hủy tế bào con người vừa được các nhà khoa học đã công bố cho thấy sự nguy hiểm của chủng virus này lên cơ thể vật ...
Xem thêm trên: www.tinmoi.vn