Sạn hài hước trong phim TVB - Giải trí

Sạn hài hước trong phim TVB - Giải trí

Trong phim Những người tôi từng yêu, nữ diễn viên bị dính bẩn trên áo nhưng ngay sau đó, vết bẩn biến mất. Lỗi này nằm ở quá trình cắt ghép thứ tự cảnh quay. Tương tự Trần Hào bị ném trứng thối trong phim Những kẻ ba hoa nhưng vết ném lúc bên trái, lúc bên phải dù trong một cảnh quay. Những lỗi này khá sơ đẳng nhưng xuất hiện nhiều trong các tác phẩm truyền hình của TVB.
Xem thêm trên: zingnews.vn