Quần thể mèo tại Vũ Hán dương tính với Covid-19

Quần thể mèo tại Vũ Hán dương tính với Covid-19

Tờ Express của Anh mới đây đã trích dẫn một nghiên cứu công bố bởi trang web bioRxiv cho thấy, có 15/102 con mèo tại Vũ Hán phát hiện dương tính với Covid-19. Nhóm nghiên cứu đã thu thập các mẫu huyết thanh từ quần thể mèo tại Vũ Hán, bao gồm 102 mẫu từ mèo nhà và mèo hoang sau khi dịch bùng phát và 32 mẫu huyết thanh trước dịch. Kết quả cho thấy 15/102 mẫu dương tínhvới miền liên kết thụ thể (RBD) của SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm miễn dịch liên quan đến enzyme gián tiếp (ELISA). Nghiên cứu mới nhất cho thấy 15/102 cá thể mèo tại Vũ Hán đã dương tính với Covid-19. Ảnh: The Sun “Dữ liệu này cho thấy SARS-CoV-2 đã lây lan trong quần thể mèo Vũ Hán trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát”, bản tóm tắt kết luận. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng dữ liệu đã chứng minh rằng SARS-CoV-2 đã lây nhiễm quần thể mèo ở Vũ Hán trong đại dịch hiện nay.
Xem thêm trên: www.tinmoi.vn