PV Drilling tiếp tục cung cấp giàn khoan tự nâng IDUN phục vụ thị trường trong nước

PV Drilling tiếp tục cung cấp giàn khoan tự nâng IDUN phục vụ thị trường trong nước

Để phục vụ cho chiến dịch khoan của JVPC, PV Drilling đã thuê thêm giàn IDUN của đối tác Borr Drilling. Đây là giàn khoan tự nâng, thuộc thế hệ giàn khoan hiện đại, mẫu Super B Class, do Keppel FELS Singapore sản xuất năm 2013. Giàn có thể khoan đến 10.500m ở mức nước sâu tối đa 105m. Trước đó, PV Drilling đã cung cấp giàn IDUN cho chương trình khoan của Hoàng Long JOC kéo dài từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020. Giàn IDUN đã hoàn thành chiến dịch khoan này với thành tích an toàn hiệu quả, đảm bảo tiến độ của khách hàng, được ghi nhận và đánh giá cao do chương trình khoan được thực hiện trong mùa gió chướng (monsoon) với nhiều điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hiện PV Drilling có 3 giàn khoan thuê đang thực hiện các chiến dịch khoan cho khách hàng tại Việt Nam là IDUN, SAGA và HAKURYU-11. Trong đó, giàn HAKURYU-11 và IDUN bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ tháng 11/2019 và giàn SAGA từ tháng 02/2020. Năm 2019, các giàn thuê đã góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của mảng dịch vụ khoan. Đồng thời việc thuê thêm giàn khoan của đối tác phục vụ cho thị trường trong nước đã giúp duy trì thị phần khoan của PV Drilling tại Việt Nam trong khi đội ngũ giàn khoan sở hữu đang triển khai chiến lược ...
Xem thêm trên: petrovietnam.petrotimes.vn