Phượng Hoàng cổ trấn đang chìm trong ngập lụt, đã tồn tại bao năm?

Phượng Hoàng cổ trấn đang chìm trong ngập lụt, đã tồn tại bao năm?

Nguồn gốc của tên gọi “Phượng Hoàng cổ trấn” có nhiều dị bản khác nhau, nhưng thông dụng và hợp lý nhất vẫn là huyền tích gắn với một đôi chim Phượng Hoàng. Theo đó, đôi chim, vốn tu luyện ngàn năm bên Đức Phật, một lần bay qua phát hiện trấn cổ chìm trong biển lửa. Thương xót người dân, đôi chim đã cùng nhau lao vào dập lửa, rồi hy sinh tính mạng để cứu lấy thị trấn. Từ đó, trấn cổ lấy tên Phượng Hoàng để cảm tạ đôi chim thiêng.
Xem thêm trên: www.tienphong.vn