Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên toàn quốc từ 1-7

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên toàn quốc từ 1-7

Việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ được mở rộng thực hiện trực tuyến trên toàn quốc từ 1-7. Sáng 1-7, Văn phòng Chính phủ họp báo công bố bổ sung thêm năm dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), trong đó việc nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được mở rộng trên toàn quốc. Công bố thêm năm dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: ĐỨC MINH Năm dịch vụ vừa được bổ sung gồm: (1) Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; (2) đóng BHXH tự nguyện; (3) gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; (4) cấp mới, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4 (làm thủ tục, nộp phí và trả kết quả trực tuyến, người nhận có thể đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) và (5) nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính Dịch vụ này cung cấp tính năng giúp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính. Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy có giá trị sử dụng thay ...
Xem thêm trên: www.24h.com.vn