Nissan X-Trail bổ sung thêm phiên bản nâng cấp tại Malaysia

Nissan X-Trail bổ sung thêm phiên bản nâng cấp tại Malaysia

Tại thị trường Malaysia, Nissan X-Trail vừa được bổ sung thêm phiên bản nâng cấp có tên gọi Impul. So với bản tiêu chuẩn, X-Trail Impul được nâng cấp về ...
Xem thêm trên: zingnews.vn