Những địa điểm du lịch nổi tiếng trước và sau khi có dịch Covid-19

Những địa điểm du lịch nổi tiếng trước và sau khi có dịch Covid-19Những địa điểm du lịch nổi tiếng trước và sau khi có dịch Covid-19

Từ Bảo tàng Louvre ở Paris đến Đầm xanh ở Iceland... các địa điểm du lịch trên khắp thế giới đã đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.
Xem thêm trên: vov.vn