Người đẹp đi đổ rác bằng Mercedes

Người đẹp đi đổ rác bằng Mercedes

Khi nhà mới mua ôtô mà hàng xóm không biết thì thùng rác cách vài bước chân cũng phải đi xe mới chịu.
Xem thêm trên: vnexpress.net