Ngôi nhà 'đi bộ' trên đường làng

Ngôi nhà 'đi bộ' trên đường làng

Hàng chục người dân hợp sức khiến ngôi nhà đi băng băng trên đường đến vị trí mới.
Xem thêm trên: vnexpress.net