Một số luật chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020: Thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải đóng thuế, không còn "viên chức trọn đời", công dân có thể làm hộ chiếu ở bất cứ đâu

Một số luật chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020: Thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải đóng thuế, không còn "viên chức trọn đời", công dân có thể làm hộ chiếu ở bất cứ đâu

1. Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân Ngày 2-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Cụ thể, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật Thuế TNCN như sau: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng 2 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 0,8 triệu đồng/tháng so với quy định cũ. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh được xác định tại khoản 1 điều 19 Luật Thuế TNCN 2007 (sửa đổi năm 2012) được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020. Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11-2019), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó hợp đồng làm việc không xác ...
Xem thêm trên: kenh14.vn