MỚI: Trường đại học đầu tiên thông báo cho sinh viên nghỉ hết 10/5 để tránh dịch

MỚI: Trường đại học đầu tiên thông báo cho sinh viên nghỉ hết 10/5 để tránh dịch

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, trường đại học này đã chính thức thông báo kéo dài thời gian nghỉ của học viên, sinh viên.
Xem thêm trên: afamily.vn