MBS's Talk 18: Chọn cơ hội - Thắng thị trường

MBS's Talk 18: Chọn cơ hội - Thắng thị trường

Theo quan điểm từ các chuyên gia của MBS, thị trường chứng khoán đang ở điểm cân bằng động. Sự phục hồi kinh tế thế giới sẽ còn nhiều chông gai khi dịch bệnh vẫn có diễn biến đáng lo ngại tại nhiều nước, tuy nhiên, riêng thị trường chứng khoán sẽ được hỗ trợ từ những gói kích thích tiền tệ và tài khóa chưa từng có trong lịch sử. Là một điểm sáng trong phòng chống dịch Covid-19 trên toàn thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã sớm trở lại guồng quay và thị trường chứng khoán hứa hẹn sẽ còn nhiều các cơ hội đầu tư sinh lời trong 6 tháng cuối năm. Nhưng ở điểm cân bằng động này, cơ hội chiến thắng sẽ không dành cho tất cả. Nhiều cổ phiếu tuy có cơ bản tốt nhưng với mức tăng giá rất lớn trong 3 tháng hiện đã kém hấp dẫn hơn về mặt đầu tư. Ngược lại, sẽ vẫn còn nhiều doanh nghiệp “ngọc trong đá” với nhiều tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn. Sau đợt thăm và làm việc với các doanh nghiệp để cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh, MBS đã lựa chọn được 20 cổ phiếu được đánh giá vẫn còn tiềm năng tăng giá từ 10% đến 90% thuộc các ngành nghề bất động sản, tiêu dùng, tiện ích, vật liệu, dầu khí, tài chính bảo hiểm… để nhà đầu tư lựa chọn đầu tư cho giai đoạn 6 tháng cuối ...
Xem thêm trên: baodautu.vn