Lợi nhuận Dầu khí PV GasD (PGD) tăng 33%, đẩy mạnh xây dựng công trình

Lợi nhuận Dầu khí PV GasD (PGD) tăng 33%, đẩy mạnh xây dựng công trình

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế quí III/2020 tăng 33%, đạt 89 tỉ đồng. Sau 9 tháng, PV Gas D đạt 66,7% kế hoạch lợi ...
Xem thêm trên: vietnambiz.vn