Lắt léo chữ nghĩa: Nói thêm về 'chấu' và 'dính chấu'

Lắt léo chữ nghĩa: Nói thêm về 'chấu' và 'dính chấu'

Đây là nghĩa phái sinh lâu đời nhất, vì ngoài ra còn có nhiều nghĩa phái sinh khác ra đời mãi về sau với sự phát triển của cơ khí và công nghệ . Chúng tôi đã không nói đến những nghĩa này. Có một số bạn đã bổ sung trên Facebook. Quốc Thái Phạm: “Trong ngành cơ khí, người miền ngoài gọi là “vam ba càng”, thì miền trong gọi là cảo ba chấu”. Phạm Toàn: “Trong kỹ thuật, từ chấu được xài rất nhiều: Mâm kẹp 3 chấu, 4 chấu...”. Phùng Nam Thắng: “Trong kỹ thuật, chấu sử dụng rất nhiều, ví dụ mâm cặp 3 chấu, 4 chấu (máy tiện); giò dĩa 4 chấu, 5 chấu (xe đạp); chấu móc lưỡi cưa (trong cưa sắt); tua vít 4 chấu (vít philip)”. Nguyễn Thành Công: “Tôi thấy người ta cũng hay dùng từ này ở chữ phích cắm hay thiết bị kỹ thuật gì đó: 2 chấu, 3 chấu... có lẽ cũng gần nghĩa móng vuốt như bác An Chi đã giảng”. Xin cảm ơn các bạn, chúng tôi cũng biết rằng ngoài nghĩa phái sinh mình đã nêu thì còn có những nghĩa khác nữa. Ở đây chúng tôi chỉ muốn dành riêng cho cái nghĩa “đặc dụng lâu đời” kia một vị trí đặc biệt về ngữ nghĩa mà thôi. Nó là cái nghĩa phái sinh đầu tiên của từ chấu. Riêng có một bạn đã nêu cách hiểu ngữ vị từ dính chấu như sau: “Chạy xe 2 thì, bực nhất ...
Xem thêm trên: thanhnien.vn