Làng sách Việt thích 'việc nhẹ nhàng'!

Làng sách Việt thích 'việc nhẹ nhàng'!

Chưa hết, một đơn vị thứ ba cũng đang bắt tay thực hiện quyển này. Một quyển sách ra đời đã 128 năm bỗng dưng cùng lúc được ba đơn vị: Omega+, Đông A Books và Nhã Nam "ùa vào" khai thác, có gì bất thường không? Ông Trần Đại Thắng, giám đốc Đông A Books, từ góc độ nhà sản xuất cho rằng việc nhiều đơn vị cùng khai thác một bản sách ngoại văn như vậy cũng có cái hay, trước hết là yêu cầu về chất lượng bản dịch, chất lượng in ấn, thiết kế, các tiện ích mang lại cho bạn đọc... sẽ được các bên chú ý hơn và người được lợi chính là bạn đọc. Với quyển Một chiến dịch ở Bắc Kỳ, sự xuất hiện của "ba chàng trai" bên một "người đẹp" như vậy cũng thật xứng đáng. Bởi với dung lượng hơn 500 trang, tác giả Hocquard ghi chép về thực trạng đời sống xã hội Việt Nam những năm 1884-1886 khi ông cùng đoàn quân Pháp rong ruổi qua các địa phương từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Nam Định, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ đến Đà Nẵng, Huế; gặp gỡ, tiếp xúc đủ mọi hạng người. Ông còn chụp lại những hình ảnh quan sát được. Khác với các ấn phẩm thuộc "dòng sách Đông Dương" bấy giờ, quyển sách của bác sĩ Hocquard còn có 232 bức ảnh minh họa và bản đồ. Tuy nhiên, nhìn lại làng sách Việt sẽ ...
Xem thêm trên: tuoitre.vn