Kiệt tác hội họa 'Tiếng thét' sắp hỏng vì khách tham quan phả... hơi thở

Kiệt tác hội họa 'Tiếng thét' sắp hỏng vì khách tham quan phả... hơi thở

Phiên bản hội họa The Scream (Tiếng thét) của danh họa Edvard Munch vẽ năm 1910 đối diện với nguy cơ bị hỏng do hơi thở của khách tham quan.
Xem thêm trên: thanhnien.vn