Khả năng toán học của nam bằng nữ

Khả năng toán học của nam bằng nữKhả năng toán học của nam bằng nữ

Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon công bố trên tạp chí NPJ Science of Learning hôm 8/11. Các nhà khoa học cho 104 trẻ em (55 nữ, 49 nam) độ tuổi từ ba đến 10 theo dõi một video dạy các khái niệm toán học cơ bản như đếm số, làm phép tính cộng trừ. Họ sử dụng máy chụp cộng hưởng từ (MRI) theo dõi, lập biểu đồ rồi so sánh hoạt động não của hai giới. Kết quả, chức năng và sự phát triển não bộ của trẻ trai trẻ gái khi tiếp xúc với vấn đề toán học là như nhau. Cả hai nhóm thể hiện sự hiểu biết ngang nhau khi xem video bài giảng. Nhóm nghiên cứu cũng phân tích khả năng làm toán của một nhóm khác gồm 97 học sinh từ ba đến 8 tuổi, trong đó 50 nữ 47 nam. Kết quả, cả hai giới có kết quả kiểm tra tốt như nhau, bất kể tuổi tác. "Trên thực tế, mức độ trưởng thành thần kinh trong não bộ của bé gái và bé trai tương đương nhau, cho thấy quá trình xử lý thần kinh (tiếp nhận, phân tích, giải một bài toán) của hai giới phát triển với tốc độ ngang nhau", Jessica Cantlon, giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học Carnegie Mellon, tác giả chính của nghiên cứu nhận xét. Do những bằng chứng về sự khác biệt về mặt sinh học, bản chất của giới ...
Xem thêm trên: vnexpress.net