Hồ Bắc mở cửa 130 điểm du lịch, giảm nửa giá vé

Hồ Bắc mở cửa 130 điểm du lịch, giảm nửa giá véHồ Bắc mở cửa 130 điểm du lịch, giảm nửa giá vé

Hồ Bắc, tỉnh bị thiệt hại nặng nhất ở Trung Quốc do Covid-19, đã mở cửa trở lại khoảng 130 điểm du lịch cho công chúng khi các ca nhiễm mới giảm đáng kể.
Xem thêm trên: news.zing.vn