Dự kiến bố trí giáo viên 2 năm liên tiếp không đạt chuẩn sang làm việc khác

Dự kiến bố trí giáo viên 2 năm liên tiếp không đạt chuẩn sang làm việc khác

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. Thông tư này nếu được thông qua và ban hành sẽ quy định về sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục. Nội dung này dự kiến áp dụng đối với giáo viên, cán bộ chưa đáp ứng trình độ chuẩn nhưng không thuộc diện thực hiện lộ trình nâng chuẩn được đào tạo theo quy định trong các cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu học, trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS; trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình phổ thông cấp tiểu học và cấp THCS; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Theo dự thảo thông tư, nếu giáo viên trong 2 năm liên tiếp liền kề với năm thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành ...
Xem thêm trên: vietnamnet.vn