Dự án nâng cấp Trường Thạnh An, Cần Giờ quyết toán sai hơn 491 triệu đồng

Dự án nâng cấp Trường Thạnh An, Cần Giờ quyết toán sai hơn 491 triệu đồng

(GDVN) - Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh giao Chánh Thanh tra thành phố giám sát, truy thu, nộp vào ngân sách số tiền hơn 491 triệu đồng quyết toán cần ...
Xem thêm trên: giaoduc.net.vn