Dự án BT xác định chi phí ban đầu chênh thực tế hơn 800 tỷ đồng

Dự án BT xác định chi phí ban đầu chênh thực tế hơn 800 tỷ đồng

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước kiểm toán chuyên đề việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT giai đoạn 2014-2018. Hà Nội có 5 dự án, Bắc Ninh 4 dự án, TPHCM 4 dự án, Thanh Hóa 4 dự án, Quảng Ninh 2 dự án, Hải Phòng 3 dự án, Hưng Yên 1 dự án, Khánh Hòa 3 dự án… được chọn kiểm toán. Qua kiểm toán trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý trên 5.200 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 110 tỷ đồng, giảm chi ngân sách gần 1.300 tỷ đồng, xử lý khác 1.300 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước thanh toán vượt giá trị dự án BT 550 tỷ đồng, giảm giá trị hợp đồng BT 2.200 tỷ đồng. Trong số này, có dự án tỉ lệ xử lý lớn so với giá trị được kiểm toán, như TPHCM gần 1.200 tỷ đồng (tương đương 25%); Hà Nội gần 1.900 tỷ đồng (chiếm 23%); Bắc Ninh 130 tỷ đồng (bằng 11%). Sau kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước nhận định, hầu hết các dự án đều chỉ định nhà đầu tư, trong đó có dự án chỉ định nhà đầu tư sau khi triển khai thi công dự án. Các dự án chủ yếu do nhà đầu tư đề xuất và đưa vào danh mục đầu tư. Đơn cử tỉnh Bắc Ninh có 72/83 dự án do nhà đầu tư ...
Xem thêm trên: danviet.vn