Điểm môn toán tăng từ khi thi trắc nghiệm

Điểm môn toán tăng từ khi thi trắc nghiệmĐiểm môn toán tăng từ khi thi trắc nghiệm

Có lẽ do chỉ mới triển khai đại trà thi trắc nghiệm gần như tất cả các môn thi (trừ môn văn) của kỳ thi THPT quốc gia trong 3 năm qua nên Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đưa ra đánh giá toàn diện về hình thức thi này. Về mặt kỹ thuật qua các dữ liệu điểm thi trong 3 năm, có thể thấy hình thức thi trắc nghiệm nói chung, trong đó có môn toán, đã có những tác động rõ rệt. Điểm liệt, điểm 0 giảm mạnh Ở những năm thi THPT quốc gia đầu tiên - khi môn toán còn thi dưới hình thức tự luận, đây chính là môn "sát thủ" đối với thí sinh. Năm 2015, trong tổng số 37.000 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống), môn toán có đến 20.667 bài, chiếm 56%. Năm 2016, trong 19.000 bài thi bị điểm liệt thì môn toán có 14.000 bài, chiếm 74%. Khi đã "trắc nghiệm hóa" gần như toàn bộ các môn thi, số bài thi bị điểm liệt năm 2017 đã giảm mạnh. Theo số liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT công bố sau kỳ thi 2017, với 9 môn thi của 5 bài thi, tổng số bài thi bị điểm liệt chỉ còn 6.817, trong đó môn toán chỉ chiếm 23%. Như vậy, dù số môn thi có tăng thêm 1 môn (giáo dục công dân) nhưng số lượng bài thi bị điểm liệt giảm mạnh so ...
Xem thêm trên: nld.com.vn