'Để lại cho con tủ sách tốt hơn một ngôi nhà'

'Để lại cho con tủ sách tốt hơn một ngôi nhà'

Trước thời kỳ khai sáng, hầu hết giáo dục chỉ dành cho tầng lớp tu sĩ, quý tộc... Họ vốn đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với nông dân, thợ thủ công, thương thuyền. Tầng lớp càng ít được tiếp xúc với giáo dục càng có xu hướng trở thành nô lệ, phụ thuộc. Gần như thời đó chỉ có lên lưng ngựa và học vấn mới có thể thành công. Hầu hết những người thi cử đỗ đạt đều coi học vấn là giải pháp duy nhất để đổi đời. Kể cả thương nhân Do Thái cũng học hành rất nhiều mới có thể thành công và làm việc trong lĩnh vực tài chính. Thời kỳ khai sáng, bắt đầu từ thế kỉ 18, cuộc tranh cãi trong giới triết gia và giáo dục đã diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt. Một tầng lớp cấp tiến trong giới triết gia muốn khai sáng giáo dục cho dân chúng đã lên tiếng, đấu tranh để được phổ cập giáo dục toàn dân. Mãi cho tới khi các cuộc đấu tranh giai cấp của công nhân, nông dân ra đời, đỉnh cao là phong trào Cách mạng Tháng 10 Nga, toàn bộ nông dân, nông nô, công nhân mới được đi học, được tiếp cận với giáo dục. Chính điều này đã giúp họ đổi đời và tạo ra một thế hệ tầng lớp trí thức xuất thân từ nông nô, công nhân, nông dân. Nhìn vào hiện thực, chúng ta ...
Xem thêm trên: vnexpress.net