Để không còn những bộ sách như tiếng Việt lớp 1 của Cánh Diều

Để không còn những bộ sách như tiếng Việt lớp 1 của Cánh Diều

SGK không được sai, không được xấu Vì vậy, SGK không được sai, không được xấu và đảm bảo tính khoa học, dân tộc và nhân văn. Trong hệ thống SGK, sách lớp 1 đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên kho tri thức của học trò. Trong đó, sách tiếng Việt là quan trọng nhất, vì nó vừa trang bị những tri thức nền, vừa truyền thụ những nét đẹp của cuộc sống, đặc biệt là của con người và văn hóa Việt Nam thông qua tiếng Việt. Trước khi vào lớp 1, đứa trẻ đã nói trôi chảy, đã có thể hát, kể chuyện... rất hay và đã hiểu biết được nhiều điều. Sách tiếng Việt dạy cho học trò những kiến thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng chữ viết với ý nghĩa cụ thể của nó, chứ không phải là dạy một loại chữ viết vô hồn, kiểu “ công nghệ chữ”. Những yếu tố ngôn ngữ được học phải là điều tốt đẹp và nâng nhân cách con người lên. Cái xấu nếu có chỉ để học trò nhận ra, tránh xa và đấu tranh với nó. Nhiều cái xấu, cái ác, cái thô tục hay tế nhị không thể được dạy. Nếu vì muốn phù hợp về âm hay từ ngữ trong bài mà bóp méo chuyện ngụ ngôn, ca dao, tục ngữ... vốn rất hay, đẹp và đã in sâu vào lòng người, thì thật là phản giáo dục Như vậy, một bộ sách ...
Xem thêm trên: thanhnien.vn