Đại dịch, đại nạn và triển vọng tích cực

Đại dịch, đại nạn và triển vọng tích cực

Kịch bản xấu nhất trong vòng 30 năm Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đang có trong tay một bản kế hoạch kinh tế mà ông hoàn toàn không mong muốn. Đó là các kịch bản tăng trưởng chỉ còn 1,69 - 2,12% cho năm 2020, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 6,8% được Quốc hội đề ra. Kịch bản này - được đưa ra trong bối cảnh tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Chính phủ không xin điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP - cho thấy nền kinh tế trong năm Covid-19 này ở trạng thái đáng lo như thế nào. “Trong khi nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới dự báo có mức tăng trưởng âm mà chúng ta có mức tăng trưởng dương là nỗ lực rất lớn”, ông nói. Nhưng mức tăng trưởng quanh 2% là thấp nhất trong vòng hơn 30 năm qua, đe dọa đến những thành tựu kinh tế, xã hội mà đất nước đã thực hiện được. Những chỉ số ghi nhận sau 8 tháng Covid-19 cho thấy rõ, cả Chính phủ, doanh nghiệp và người dân đều chịu tác động của suy giảm kinh tế rất sâu rộng. Hồi tháng 6, cả nước ghi nhận 31 triệu người mất việc, giãn việc, giãn thu nhập - một tỷ lệ rất lớn so với tổng số 55 triệu việc làm. Rất may là sau hơn 2 tháng, áp lực xã hội không quá căng thẳng và chỉ thể ...
Xem thêm trên: vietnamnet.vn