CTCK Yuanta nghiêng về kịch bản thị trường điều chỉnh trong tháng 6

CTCK Yuanta nghiêng về kịch bản thị trường điều chỉnh trong tháng 6

Rủi ro ngắn hạn có chiều hướng gia tăng”, báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán tháng 6 của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) nêu rõ.
Xem thêm trên: fili.vn