Covid 19: Bổ sung đối tượng gia hạn thuế và tiền thuê đất

Covid 19: Bổ sung đối tượng gia hạn thuế và tiền thuê đấtCovid 19: Bổ sung đối tượng gia hạn thuế và tiền thuê đất

Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký Tờ trình Chính phủ số 3540/TTr-BTC về Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đồng thời, lãnh đạo Bộ đã ký công văn số 3530/BTC-CST xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Trong Dự thảo lần này, Bộ Tài chính đưa thêm các đối tượng được áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất bao gồm: Giáo dục và đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội. Trước đó, Dự thảo Nghị định xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN), Bộ Tài chính đã đề xuất các đối tương được gia hạn thuế, tiền thuê đất, bao gồm: DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt, sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống). Ngoài ra là các DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ...
Xem thêm trên: anninhthudo.vn