Công nhận kết quả học trực tuyến: Cách nào đánh giá đúng năng lực học sinh ?

Công nhận kết quả học trực tuyến: Cách nào đánh giá đúng năng lực học sinh ?

Dù Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh học trực tuyến, trên truyền hình nhưng nhiều giáo viên chưa ...
Xem thêm trên: thanhnien.vn