Công an Cao Bằng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công an Cao Bằng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tháng 5/2019, nhận nhiệm vụ về làm Trưởng Công an xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, Đại úy Nông Khánh Toàn đã cùng Ban Công an xã chủ động nắm tình hình, nắm người, nắm hộ, những biến động về nhân hộ khẩu; rà soát địa bàn, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng; phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp ở cơ sở, không để phát sinh điểm “nóng”, xây dựng thế trận an ninh vững mạnh. Trong quá trình công tác, Đại úy Nông Khánh Toàn nắm được nhiều năm qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn không được tuyên truyền thường xuyên nên hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Trước tình hình đó, Đại úy Toàn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) theo từng tháng, theo quý để bà con hiểu và nắm được, từ đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ANTT. Ngay trong năm 2019, Đại úy Toàn đã trực tiếp giải tỏa 1 vụ vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, mà trước đó chính quyền xã không giải quyết được. Hay tại xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Nhưng, từ tháng 6/2019, Công an tỉnh Cao Bằng đã điều ...
Xem thêm trên: baodantoc.vn