Chủ tịch Trung Quốc ký ban hành luật an ninh dành cho Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc ký ban hành luật an ninh dành cho Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh chủ tịch để ban hành Luật Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hong Kong.
Xem thêm trên: www.vietnamplus.vn