Chơi sách đặc biệt: Còn nhiều tiềm năng

Chơi sách đặc biệt: Còn nhiều tiềm năng

Với người chơi sách lâu năm như ông và bạn bè, những ấn bản sách đặc biệt gần đây có gì khác xưa, thưa ông? Nhà sưu tập sách Yên Ba: Trước đây, những ấn bản đặc biệt là của hiếm, khái niệm ấn bản đặc biệt chỉ có trong những cuốn sách xưa. Phải may mắn lắm mới có những ấn bản đặc biệt còn sót lại, từ một nhà sưu tầm, hay rơi rớt từ một tủ sách cũ nào đó. Đơn giản, ấn bản đặc biệt xưa rất quý và hiếm. Người chơi sách gạo cội thường giữ nó rất kỹ, khó lọt ra bên ngoài được. Bây giờ, các nhà sách cũng hiểu giá trị ấn bản đặc biệt. Vì thế, mỗi lần có ấn bản mới có giá trị văn chương, lịch sử hay tiền bạc, thì họ luôn làm kèm theo ấn bản đặc biệt. Tức là chỉ những tác phẩm rất lớn nhà sách mới làm ấn bản đặc biệt? Đúng thế. Nhưng nó lại kéo theo câu hỏi thế nào là tác phẩm lớn. Một tác phẩm, với nhà sách này là lớn, với nhà sách khác hoặc với từng người đọc cụ thể, có thể không phải như vậy. Tác phẩm Răng sư tử của ông cũng có ấn bản đặc biệt? Ấn bản đặc biệt của tôi là do tôi tự làm, không phải do nhà xuất bản làm. Tôi lấy 10 ruột sách từ nhà in và gửi cho nghệ nhân đóng sách, họ ...
Xem thêm trên: thanhnien.vn