Cho doanh nghiệp ngoại tham gia bán lẻ xăng dầu: Miếng bánh không dễ xơi

Cho doanh nghiệp ngoại tham gia bán lẻ xăng dầu: Miếng bánh không dễ xơi

Theo dự thảo nghị định, ngoài những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được Thủ tướng phê duyệt, các doanh nghiệp xăng dầu có hoạt động đầu tư, sản xuất xăng dầu được quyền chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá 35% vốn. Bộ Công Thương cho rằng, thực tế sau quá trình cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước đã là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc mở cửa cho nhà đầu tư ngoại tham gia sâu hơn vào thị trường bán lẻ xăng dầu cũng nhằm góp phần cải thiện đáng kể quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Thực tế cho thấy, việc các doanh nghiệp ngoại trực tiếp và gián tiếp tham gia bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam không phải là chuyện mới. Từ tháng 10/ 2007, Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8 (Công ty liên doanh giữa Kuwait International Petroleum của Kuwait và Idemitsu Kosan của Nhật Bản) chính thức khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên và trực tiếp tham gia sân chơi bán lẻ xăng dầu cùng với 31 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và 120 thương nhân phân phối xăng dầu với hơn 14.000 cửa hàng xăng dầu rải khắp cả nước. Dù áp dụng tiêu chuẩn Nhật Bản vào kinh doanh và phục vụ nhưng đến nay, sau 3 năm hoạt động, Idemitsu Q8 cũng mới ...
Xem thêm trên: www.tienphong.vn