Cần làm rõ đề xuất Bộ Công an thay Bộ GTVT cấp bằng lái xe

Cần làm rõ đề xuất Bộ Công an thay Bộ GTVT cấp bằng lái xe

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), sáng 16-9, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB). Năm lý do tách Luật Giao thông đường bộ Theo đó, Bộ Công an nêu năm lý do tách Luật GTĐB 2008 để xây dựng thêm Luật Bảo đảm TTATGTĐB. Trong đó, nguyên nhân bao trùm là việc Luật GTĐB năm 2008 điều chỉnh hai lĩnh vực khác nhau, đó là bảo đảm TTATGT và đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng GTĐB. Vì vậy, nhiều quy định không được quy định đầy đủ, rõ ràng. Do đó, việc xây dựng luật này nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng chuyên sâu hóa. Trong đó, Luật Bảo đảm TTATGTĐB là bảo vệ quyền con người, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông. Còn Luật GTĐB (sửa đổi) có mục tiêu lớn nhất là đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. “Trong quá trình xây dựng luật, Bộ Công an nhận thấy các nước đều có luật chuyên biệt về trật tự, ATGT, tách bạch với quy định về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ ...
Xem thêm trên: plo.vn