Bộ Giáo dục và Đào tạo: 'Không thể xã hội hóa trường chuyên'

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 'Không thể xã hội hóa trường chuyên'

• Có nên bỏ trường chuyên? Chiều 30/6, tại cuộc họp báo quý II/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời về đề xuất bán trường chuyên gây tranh cãi những ngày qua, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục trung học, nêu rõ có hai đối tượng được nhà nước đầu tư, một là người yếu thế, hai là người có tài năng cần được bồi dưỡng (học sinh trường chuyên trong nhóm này). Quốc gia nào cũng hỗ trợ đối tượng này. Ông Thành khẳng định mô hình trường chuyên là quan điểm của Đảng, Nhà nước. Kết luận 242 của Bộ Chính trị năm 2009 về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và Luật Giáo dục năm 2019 đều nêu rõ trường chuyên dành cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc, từ đó sớm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngay từ bậc phổ thông. Năm 2010, Thủ tướng phê duyệt đề án 959 về phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020. Như vậy, mô hình trường chuyên đã được thể chế hóa. Nói về chất lượng đào tạo của trường chuyên, ông Thành nhận định trường chuyên có chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tốt. Trường THPT chuyên trước hết phải là trường THPT, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường chuyên được đầu tư nhiều hơn danh mục ...
Xem thêm trên: vnexpress.net