Bảng lương chi tiết thực nhận của giáo viên theo dự thảo xếp lương mới

Bảng lương chi tiết thực nhận của giáo viên theo dự thảo xếp lương mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông. Có thể hình dung đây là cách xếp hạng lương giáo viên mới trong thời gian tới. Theo dự thảo, lương giáo viên từ mầm non đến trung học cơ sở vẫn được xếp theo các hạng từ hạng I đến hạng IV, giáo viên trung học phổ thông từ hạng I đến hạng III. Theo đó mức lương của giáo viên cao nhất với hệ số đến 6,78. Sau đây, thầy giáo Bùi Nam liệt kê mức lương thực nhận mà giáo viên nhận được nếu được xếp lương theo Dự thảo lương mới với giả sử lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng và giả sử phụ cấp ưu đãi chính phủ cho phép toàn ngành được mức cao nhất là 30% và không còn phụ cấp thâm niên. Bảng lương giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV (có trình độ trung cấp) có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06 Bảng lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng IV (có trình độ cao đẳng), giáo viên mầm non hạng III có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89 Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III, giáo viên ...
Xem thêm trên: m.giaoduc.net.vn