Bài toán bán táo vô lý

Bài toán bán táo vô lý

• None Bài toán tính số gà đang nhặt thóc khiến bạn 'rối não' • None Bài toán tính lãi bán bò gây tranh cãi Mùa thu nọ, sau khi thu hoạch táo, bà Jones gọi ba đứa con trai của mình và nói: "Đây là 150 quả táo. Mẹ muốn ngày mai, các con mang ra ngoài và bán hết cho mẹ". Sau đó, bà Jones đưa cậu con trai tên Paul 15 quả táo, Nick 50 quả táo và Ben 85 quả táo. "Công việc của các con là bán hết chỗ táo này và mang về số tiền như nhau", bà Jones nói thêm. Hỏi 3 cậu con trai phải làm thế nào?
Xem thêm trên: vnexpress.net