Bạc Liêu tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng dịch Covid-19

Bạc Liêu tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng dịch Covid-19Bạc Liêu tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng dịch Covid-19

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Bạc Liêu tạm thời cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học kể từ ngày 27.3.
Xem thêm trên: thanhnien.vn