9 Smart TV của LG đang giảm giá cả chục triệu đồng trong ngày 11/11

9 Smart TV của LG đang giảm giá cả chục triệu đồng trong ngày 11/119 Smart TV của LG đang giảm giá cả chục triệu đồng trong ngày 11/11

Dưới đây là danh sách 9 Smart TV đời năm 2019 của LG đang được giảm giá trong ngày 11/11 trên Lazada. Theo giá công bố của Lazada thì nhiều sản phẩm ...
Xem thêm trên: vnreview.vn