2 giáo viên ở Hà Tĩnh may 300 khẩu trang tặng học sinh nghèo phòng dịch COVID-19

2 giáo viên ở Hà Tĩnh may 300 khẩu trang tặng học sinh nghèo phòng dịch COVID-19

Trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, một số giáo viên trường THCS Đan Trường (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã tập trung may ...
Xem thêm trên: giadinh.net.vn